FILM

Birdman (2014)

Inne tytuły: Birdman, czyli nieoczekiwane pożytki z niewiedzy

ZDJĘCIA :

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC