FILM

Wojna o prąd (2017)

The Current War

OBSADA (14)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Samuel Insull

Jako : Marguerite Westinghouse

Jako : Thomas Edison

Jako : Nikola Tesla

Jako : George Westinghouse

Jako : J.P. Morgan

Jako : Mary Edison

Jako : Bourke Cockran

Jako : Chłopak

Jako : Sherman Quincy

Jako : William Kemmler

Jako : Wielebny Vincent

Jako : Rudolph Young

Jako : Horace Kaden

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

Alexiej99

25 pkt.