FILM

Układ (2013)

Closed Circuit

OBSADA (6)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Farroukh Erdogan

Jako : News Reporter 1

Jako : Simon Fellowes

Jako : Prokurator

Jako : Martin Rose

Jako : Claudia Simmons-Howe

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

Jarexxi

25 pkt.

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC