Shin'ya Tsukamoto

Shin'ya Tsukamoto - informacje

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl

Data urodzenia: 01.01.1960

Miejsce urodzenia: Tokio, Japonia

Filmografia

Obsada

2016 Milczenie
(Silence)
Mokichi

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl7.2 / 10

2014 Ognie w polu
(Nobi)

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.4 / 10

Godzilla Resurgence

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.7 / 10

Reżyseria

2014 Ognie w polu
(Nobi)

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.4 / 10

Scenariusz

2014 Ognie w polu
(Nobi)

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.4 / 10

Producent wykonawczy

2014 Ognie w polu
(Nobi)

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.4 / 10

Zdjęcia

2014 Ognie w polu
(Nobi)

Shin'ya Tsukamoto filmy, zdjęcia, biografia, filmografia | Kinomaniak.pl6.4 / 10

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC