FILM

Goodbye Bafana (2007)

Pressbook

Mroczne lata apartheidu, rok 1968. Na Robben Island znajduje się więzienie o zaostrzonym rygorze, gdzie przetrzymywani są liderzy opozycyjnych organizacji walczących o równe prawa dla czarnoskórej ludności. James Gregory (Joseph Fiennes), wychowany w duchu pogardy dla murzynów, typowy biały rasista zostaje przydzielony do nadzoru nad jednym ze skazanych. Przez 25 lat wspólnego pobytu w więzieniu nawiązuje się między nimi przyjacielska więź, a dawne poglądy Jamesa ulegają zmianie na rzecz ruchów dążących do wyzwolenia Południowej Afryki spod polityki apartheidu. Tym więźniem jest Nelson Mandela, najbardziej znacząca postać w walce o demokratyczne prawa ludności afrykańskiej.

Film pokazuje niesamowitą przemianę postaci strażnika więziennego oraz niebywałą siłę i wytrwałość Nelsona Mandeli.

Obraz ten stawia przed widzem podstawowe pytanie:
SKAZANIEC I STRAŻNIK, KTÓRY Z NICH TAK NAPRAWDĘ JEST WIĘŹNIEM.

Więcej o filmie: