FILM

Piknik (2004)

Cookout, The

OBSADA (18)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Bling Bling

Jako : Leroy

Jako : Lady Em

Jako : Todd Andersen

Jako : Brittany

Jako : Pani Crowley

Jako : Jojo Anderson

Jako : Sprzedawca

Jako : Frank Washington

Jako : Todd

Jako : Mark Cuban

Jako : Nelson

Jako : Becky

Jako : Sędzia Crowley

Jako : Oficer ochrony

Jako : Elton Brand

Jako : Jasper

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

BigDuck

25 pkt.

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC