FILM

Wiplala (2014)

Inne tytuły: Niesamowity Wiplala, The Amazing Wiplala, Help! I've Shrunk the Family

OBSADA (7)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Wiplala

Jako : Johannes

Jako : Nella Della

Jako : Pan Blom

Jako : Emilia

Jako : Arthur Hollidee

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia

Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

BondJ

25 pkt.