FILM

Incepcja (2010)

Inception

OBSADA (16)

Reżyseria
Scenariusz
Obsada

Jako : Ariadne

Jako : Eames

Jako : Saito

Jako : Yusuf

Jako : Robert Fischer

Jako : Peter Browning

Jako : Maurice Fischer

Jako : Miles

Jako : Nash

Jako : Phillipa Cobb w wieku 3 lat

Jako : Blondynka

Jako : Phillipa w wielu 5 lat

Jako : Saito's Attendant

Producenci
Producenci wykonawczy
Muzyka
Zdjęcia
STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

RockyX

25 pkt.

https://vod.plus?cid=fAmDJkjC