FILM

Podarować życie (2016)

Réparer les vivants
Inne tytuły: Heal the Living

Ciekawostki

Zdjęcia do filmu powstały w Hawrze (Francja).

Okres zdjęciowy do filmu trwał od 29 września do 28 listopada 2015 roku.

Więcej o filmie:


https://vod.plus?cid=fAmDJkjC