FILM

Little Woods (2018)

Inne tytuły: Crossing the Line

Fabuła (1) filmu "Little Woods"

Ollie oczekuje zakończenia nadzoru kuratora, zmagając z eksmisją oraz powrotem do dilowania lekami. W tym samym czasie zamieszkująca kamper na parkingu siosiostra Deb dowiaduje się o ciąży i planuje ją usunąć.


Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ

RockyX

25 pkt.