FILM

Słońce, to słońce mnie oślepiło (2016)

Inne tytuły: The Sun, the Sun Blinded Me

Fabuła (1) filmu "Słońce, to słońce mnie oślepiło"

Film opowiada o współczesnym społeczeństwie, w którym nie można być innym niż ogół społeczeństwa, żeby nie zostać w jakiś sposób napiętnowany. Głównym bohaterem jest Rafał Mularz, który nie postępuje według powszechnie przyjętych reguł. Jest wyobcowany, ale to jego świadomy wybór. Pewnego dnia Rafał spotyka człowieka o innym kolorze skóry - osobę jeszcze bardziej "obcą" niż on sam.


Więcej o filmie:


STRONĘ TEGO

FILMU TWORZĄ